රාජකාරි ඇරඹීම 1 

1496328

 

 

2022 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීම ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින මහා සංඝ රත්නයේ ආශීර්වාදයෙන් ආගමික කටයුතු පෙරදැරිව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී සිදුවිය.
එසේම රාජ්‍ය සේවක ප්‍රතිඥාව ලබාදීමෙන් අනතුරුව 2022 වර්ෂය සදහා සෞඛ්යමත් දැනුවත් කිරීමක් සහ වටිනා අදහස් දැක්වීමක් ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ පර්යේෂණ අංශයේ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් ලියනගේ මහතා විසින් සිදු කළ අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලේ සියලු දෙනාට සුබ පතමින් නව වසර සඳහා සුභ පැතුම් පණිවිඩයක් එක් කරමින් වටිනා අදහස් දැක්වීමක් මහ දිසාපති ප්‍රසන්න ගිනිගේ ජනක කුමාර මහතා විසින් සිදු කරනු ලැබීය.
මේ අවස්ථාව සඳහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(ඉඩම්) බුද්ධිනී ගුනවර්ධන මහත්මිය , සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මධූෂ සංකල්ප මහතා , ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී හේමන්ත රණසිංහ මහතා ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහභාගි වී සිටියහ.