පුහුණු වැඩමුලුව 1 පුහුණු වැඩමුලුව 2

 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 14 සඳහා අනුයුක්ත කරන ලද සමාජ ආරක්ෂණ සංවර්ධන නිලධාරීන් වන ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් සහ අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරින් හඳුනා ගැනීම, රාජකාරී කටයුතු පැවරීම,ඔවුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ සහය කඩිනමින් කළුතර දිස්ත්‍රික් සමාජ ආරක්ෂණ කාර්යාල නිලධාරීන්ට ලබාගැනීම මූලික අරමුණු කරගෙන දැනුවත් කිරීමේ සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදීමේ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති සමන් හඳරාගම මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් සහ කළුතර දිස්ත්‍රීක් ලේකම් ගිනිගේ ප්‍රසන්න ජනක කුමාර මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මධූෂ සංකල්ප මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් හා අදහස් දැක්වීමෙන් යුක්තව කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේදි පැවති අතර,එම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ බස්නාහිර පළාත සහ විශේෂ ව්‍යාපෘති 3 භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී සම්පත් දසනායක විසින් මෙහෙයවන ලදි.මෙම වැඩසටහනෙහි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කිරීම,ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින් වන කේ.ජී. සශිකලා මධුෂාණී මහත්මිය සහ යූ.ජී.සුපුන් අනුෂ්ක මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.ඊට අමතරව සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික තම අත්දැකීම් බෙදාදීම,කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මොරවින්න ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පරිනත ග්‍රාම නිලධාරිවරයෙක් සහ සමාජ ආරක්ෂණ අලෙවි උපදේශකවරයෙක් වන එස්.ටී.ජේ.රුබේරු මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.තවද ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති සමන් හඳරාගම මහතා විසින් සහභාගී වූ සමාජ ආරක්ෂණ සංවර්ධන නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු සඳහා රාජකාරී පැවරීම් ලිපි ප්‍රදානය කරන ලදි.