සම්බන්දීකරන රැස්වීම1 සම්බන්දීකරන රැස්වීම2

 

 

කලුතර දිස්ත්‍රික් සම්බධීකරණ කමිටුව
කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 2021 වසර පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරුණු ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ප්‍රගති සමාලෝචනය මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කෙරිණ.දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ව්‍යාපෘති,මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති,සෞභාග්‍යා නිශ්පාදන ගම්මාන ආදී ව්‍යාපෘති සහ කොවිඩ් මර්ධනය ඇතුළු සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කෙරිණ.කොවිඩ් මර්ධන තුන්වන මාත්‍රාව ලබාදීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ අවධානය යොමු කෙරිණ.අභියෝගාත්මක වසරක රජය ජනතාවට සහ දිස්ත්‍රික්කයට සිදු කල සේවාව පිළිබඳ සමාලෝචනය සහ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරිණ.
මෙම අවස්ථාවට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර රොෂාන් ගුණතිලක මහතා,දිස්ත්‍රික් සම්බධීකරණ කමිටු සභාපති ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංජීව එදිරිමාන්න මැතිතුමා,කලුතර දිස්ත්‍රික් කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ලලිත් එල්ලාවල,ලලිත් වර්ණකුමාර යන අය සහ පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්,කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය නිළධාරීන් ඇතුලු පිරිසක් සහභාගී වූහ.