ප්‍රගති සමාලෝචනය 1 ප්‍රගති සමාලෝචනය 2

 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මුහුණ පා සිටින පානීය ජල ගැටළු හා ජල සැපයුම් පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් අද දින (23 )කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්රවනාගාරයේදී පැවැත්විනි.
ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති “2025දී සැමට ජලය“ නමැති මෙම වැඩ සටහනට
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ජයන්ත සමරවීර,පියල් නිශාන්ත යන මහත්වරුන් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති,හා පා.ම.සංජීව එදිරිමාන්න,,පා.ම. අනූප පැස්කුවල්,,ලලිත් එල්ලාවල යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්,හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ නිළධාරීන් මෙම වැඩ සටහනට
එක් වූහ.
වලල්ල්ලාවිට,පාලින්දනුවර,බේරුවල,මතුගම සහ මිල්ලනී යන ප්‍රදේශවල ජල නල එලීම සඳහා මාර්ග වල එලා ඇති බට හා නල පද්ධති නිසා පාරවල් කඩා තිබීම නිසා මාර්ගවල ගමන් කරන වාහන හා පදිකයන් මුහුණ පාන අසීරු තා පිලීබදව ඒ ඒ පලාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් ජල සම්පාදන ඇමතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කළ අතර එම වැඩ හා කොන්ත්රාත් කරුවන් තම න් භාරගෙන ඇති ව්‍යාපෘති කඩිනම්න් කරන්නේදැයි තමන්ට වාර්තා එවන ලෙසද ඇමතිවරයා මෙහිදී උපදෙස් දුන්නේය.
එසේම ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ආදිය කඩිනමින් අවසන් කර ජනතාවට අවශ්‍ය ජල පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු සැලසීමට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අමාත්‍යතුමා ගෙන් උපදෙස් ලැබිණි .