2021/07/10 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්‍යාලයේදි කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ සහ කලුතර දිස්ත්‍රික් කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් මර්ධන කමිටුව රැස්විය.
2021/07/10 දිනය වන විට කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි ජනතාවගෙන් 53% ක පමණ පිරිසකට එන්නත්කරණය සිදු කර අවසන් කර ඇත. 2021/07/12 සිට නව මාත්‍රා එන්නත් කර අවසන් කිරීමෙන් පසු එය 70%ක් දක්වා ඉහල යනු ඇත.සියලු ජනතාව වෙත ඉතා ඉක්මනින් එන්නත් ලබාදීමටත් නිවරදි ක්‍රමවේද ඔස්සේ සියලුම අංශ ක්‍රියාත්මක වීමටත් ඒවා නිරීක්ෂණය කිරීමටත් අවධානය යොමු විය.
මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මැතිතුමා, කලුතර දිස්ත්‍රික් සම්බධීකරණ කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංජීව එදිරිමාන්න මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ලලිත් එල්ලාවල මැතිතුමා, අනූප පැස්කුවෙල් මැතිතුමා, සෞඛ්‍ය අංශ නිළධාරීන්, සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් නිළධාරීන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරු සහ නගරාධිපතිවරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

 

 එන්නත් ලබාදීම

එන්නත් ලබාදීම 2