සුචී බෞද්ධ සහන සේවා පදනම මගින් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය රෝහල් වෙත වෛද්‍ය උපකරණ බෙදාදීමේ උත්සවයක් 2021.07.06 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැති අතර එහිදී නිව් චැටල් වතු රෝහල,ගීකියන කන්ද වතු රෝහල,නෑබඩ,ගල්පාත,බුලත්සිංහල යන ප්‍රාදේශීය රෝහල් වල කොවිඩ් රෝගීන් සදහා අවශ්‍ය වන රෝහල් උපකරණ සංකේතාත්මකව බෙදා දෙන ලදී.
මෙම අවස්ථාව සදහා කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා එසේම කලුතර ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී උදය රත්නායක මහතා,සුචී බෞද්ධ සහන සේවා පදනමේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බන්ධීකාරක අරෝශ් පරණවිතාන මහතා සහ නිලධාරීන් පිරිසක් එක් විය.

 

 වෛධ්‍ය උපකරණ බෙදා දීම1

වෛධ්‍ය උපකරණ බෙදා දීම2