රැස්වීම පවත්වන අවස්ථාව  රැස්වීම පවත්වන අවස්ථාව

පසුගිය දා පැවැති දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ දී දිස්ත්‍රික්කය තුළ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙම්න් පවතින ආකාරය හා ඒ පිළිබඳ ගැටලු හා යෝජනා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලදී .
මුලින්ම දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව විධිමත් කිරීමට අදාළව නව චක්‍ර ලේඛය පිළිබඳ කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ජනක කුමාර ගිනිගේ මහතා අදහස් දැක්වු අතර ,සුරකිමු ගංගා ජාතික වැඩසටහන යටතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 330ක් ගංගා සදහා වන ගැටලු හදුනාගැනීමට හැකි වූ බව සාකච්ඡා වූ අතර එම තත්ත්වය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට යෝජනා විය .
ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍යය වෛද්‍ය නිලධාරී තුමන් අදහස් දක්වමින් කියාසිටියේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මේවනවිට කොවිඩ් 19වසංගත තත්ත්වය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පාලනය වී ඇති බවත් ,දැනට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් 729ක් වාර්තා වී ඇති බවත් ,පීසීආර් පරීක්ෂණ දිනකට 200ක් පමණ සිදුකරන බවත් ය.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි ජලය ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව දිස්ත්‍රික් ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරන ලදී .
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෞභාග්‍යයා නිශ්පාදන ගම්මාන පිහිටුවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව කළුතර දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අද්‍යක්ශක දමයන්ති මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන ලදී .
මෙම අවස්ථාව සදහා මාර්ෂල් ඔප් ද එයාර් පෝස් රොශාන් ගුණතිලක මහතා ,රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර ,පියල් නිශාන්ත ,දිස්ත්‍රික් කමිටු සම සභාපති සංජීව එදිරිමාන්න මහතා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් මැතිඇමතිවරු පළාත් සභා නියෝජිතයන් ,ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ,රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ .