2021.03.10 දින ප.ව.3.00 පමණ ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල, ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල, ජාතික පාසල් තරඟාවලිය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ජාවක් පැවැත්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර ඒසඳහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු,සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)හොරණ කලාපය,සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)මතුගම කලාපය,සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)කළුතර කලාපය,සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ජාතික තරුණ සේවා සභාව - කළුතර),මධ්‍යම රජයේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සම්බන්ධීකාරක,ප්‍රධාන තරග ඉසව් භාර පුහුණුකරුවන්,කොට්ඨාස 14 හි තරුණ සේවා නිලධාරින්,ක්‍රීඩා නිලධාරින්,ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්,ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරු,පාසල්වල පුහුණුකරුවන්,විවිධ ක්‍රීඩා සංගම් වල පුහුණුකරුවන්,ජාතික තලයේ දැනටමත් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩික ක්‍රීඩිකාවන්,යෞවන සමාජ දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය මණ්ඩල වල තරුණ නායකයින් ඇතුළු තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවතිණ.

මෙහිදී අරමුණ පැහැදිලි කරමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා පවසා සිටියේ බොහෝ කලකට පසුව තරුණ සේවා සභාවේ නිලධාරින්, ක්‍රීඩා නිලධාරින්, ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන්, පුහුණුකරුවන්, ක්‍රීඩා උපදේශකවරුන්, ක්‍රීඩා සංගම් වල පුහුණුකරුවන් එකට හමුවන අවස්ථාවක් බවයි.එසේම මේ වන විට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ තරඟ 2021 වර්ෂයට ආරම්භ වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක් බවයි.
ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඔන්ලයින් ලියාපදිංචි කිරීම මඟින් ක්‍රීඩා තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට ජාතික තරුණ සේවා සභාව ආරම්භ කර තිබීම අගය කළ යුතු බවයි. මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ සෑම දෙනාගේම සහය ඒ අය බලාපොරොත්තු වන බවත් එතුමා සඳහන් කළේය.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩකයින් පිට දිස්ත්‍රික්ක වලට තරඟ කරනවානම් ඒ අය ඉදිරියට පැවැත්වෙන ප්‍රාදේෂීය තරඟ සඳහා යොමු කර ගත යුතු බවට වැඩි දුරටත් සඳහන් කලේය. එසේම ප්‍රාදේෂීය, දිස්ත්‍රික් හා පළාත් තරඟ සඳහා ඉතා හොඳ තරඟකරුවන් ප්‍රමාණයක් සහභාගි කරවීමට අපට හැකිවනවානම් ජාතික ක්‍රීඩා ශූරතාවයට අපට යා හැකි බවත් මෙම තරඟ සඳහා තරුණ සේවා සභාව වේවා,ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය වේවා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වේවා හැකි තරම් ක්‍රීඩකයින් පුහුණු කර මෙම ප්‍රධාන තරඟාවලින් තුනට යොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව හා.ඒ සඳහා තිබෙන බාධක සාකච්ජා කළ යුතු බව එහිදී එතුමන් ප්‍රකාශ කලේය.