කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා කඳවුර මඟින් නාගොඩ බටහිර ග්‍රාමනිලධාරී වසම හා ඈතගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමට ද, STF කටුකුරුන්ද මඟින් ගල්ලස්ස ග්‍රාම නිලධාරී වසමට ද පානිය ජලය සපයයි.ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් වසම් 40 ක් සඳහා ප්‍රාදේෂීය සභහව විසින් ජලය සපයන අතර, නගර සභාවට අයත් වසම් 11 ක් සඳහා නගර සභාව විසින් පානිය ජලය සපයනු ලබයි. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 34 ක් සඳහා ජලය සම්පාදනය කරනු ලබන අතර, වාද්දුව ප්‍රදේෂය සඳහා ටැංකි 15 ක් ලබා දෙමින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් පානීය ජලය සම්පාදනය කරනු ලබයි. මේ ආකාරයට දිස්ත්‍රික්කය පුරා සාර්ථකව සිදුවන බව පැහැදිළි වේ.

කුඩා ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයින් දිරිමත් කරමින් වෙළෙඳ පොළට හදුන්වා දීමත් අරමුණ කරගනිමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021/02/24 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී දේශීය නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොල ප්‍රදර්ශනයක් ආරම්භ කෙරිණ.මේ අවස්ථාව සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් විමල් ගුණතුංග මහතා,සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් බී.ඒ.එන් දිල්රුක්ෂි මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය. මෙම වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය කුඩා ව්‍යාපාර අංශය විසින් සංවිධානය කෙරිණ.

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් රැකියා කේන්ද්‍රය මගින් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සදහා යොමුකිරීමේ අරමුණින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 2020/09/29 දින කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දි සිදුකරන ලදී .
මේ සදහා A Proma Agency Solution Pvt ආයතනය සම්බන්ධ වූ අතර කළුතර වැඩබලන දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මියගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම යටතේ මෙම අවස්ථාව සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබූවේ කළුතර දිස්ත්‍රික් රැකියා කේන්ද්‍රයේ මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී දිනේෂා සංජීවනී සල්ගාදු මහත්මිය විසිනි .

කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෘත්තිය පුහුණුව ලබන තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්විණි. කලුතර දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සංවිධානයෙන් අන්තරාදායක ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ කලුතර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යාපන නිලධාරී චාමලී ජීවන්ති මහත්මිය ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් හා කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා,අතිරේක ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ,සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් බී.ඒ.එන් දිල්රුක්ෂි යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ මගපෙන්වීම යටතේ එම වැඩසටහන 2021/02/11 දින වලාන වෘත්තිය පුහුණු මාධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විය.

 IMG 3255

ස්ථානය - කළුතර උතුර කැළිඩො වෙරළ පාර

කාමර සංඛ්‍යෙව - 02

ශ්‍රවනාගාර - 01

එක් කාමරයක නවාතැන් ගතහැකි සංඛ්‍යාව - 03/04

වෙන්කර ගැනීම්

IMG 3255IMG 3257IMG 3259IMG 3260IMG 3265IMG 32515

 

More..