සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා  සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා ඇතුලු තවත් පිරිසක්

 

2021/03/30 දින කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නව සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස ලිහිණිය කුමාරගේ මධුශංක සංකල්ප මහතා වැඩ බාර ගැනීම සිදුකලේය.එතුමා 2012/01/02 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එකතු වී ඇති අතර ආරච්චිකට්ටුව,පාලින්ද නුවර හා අගලවත්ත යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් හි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස කටයුතු කොට ඇත.මෙම අවස්ථාව සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් විමල් ගුණතිලක මහතා ,කලුතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන් ,හිටපු කලුතර දිස්ත්‍රික් සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වත්මන් පාලින්ද නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බී.ඒ.එන් දිල්රුක්ෂි මහත්මිය,කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරිතුමන් ඇතුළු නිලධාරීන් රැසකගේ සහභාගිත්වය සිදුවිය.

වැඩමුලුවට සහබාගි වූ කිහිප දෙනෙක්  වැඩමුලුවට සහබාගි වූ කිහිප දෙනෙක්

 

රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යභාරය හා ලිපි ගොණුකරණය පිළිබඳව නවක රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ ප්‍රධාන සම්පත් දායකත්වයෙන් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මිය ගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.මෙහි සම්බන්ධීකරණය ආයතන අංශයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරිනී දිලිනි මහත්මිය විසින් සිදු කරනලදී.

2021.03.10 දින ප.ව.3.00 පමණ ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල, ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල, ජාතික පාසල් තරඟාවලිය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ජාවක් පැවැත්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර ඒසඳහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු,සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)හොරණ කලාපය,සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)මතුගම කලාපය,සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා)කළුතර කලාපය,සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ජාතික තරුණ සේවා සභාව - කළුතර),මධ්‍යම රජයේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සම්බන්ධීකාරක,ප්‍රධාන තරග ඉසව් භාර පුහුණුකරුවන්,කොට්ඨාස 14 හි තරුණ සේවා නිලධාරින්,ක්‍රීඩා නිලධාරින්,ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්,ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරු,පාසල්වල පුහුණුකරුවන්,විවිධ ක්‍රීඩා සංගම් වල පුහුණුකරුවන්,ජාතික තලයේ දැනටමත් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩික ක්‍රීඩිකාවන්,යෞවන සමාජ දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය මණ්ඩල වල තරුණ නායකයින් ඇතුළු තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවතිණ.

මෙහිදී අරමුණ පැහැදිලි කරමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා පවසා සිටියේ බොහෝ කලකට පසුව තරුණ සේවා සභාවේ නිලධාරින්, ක්‍රීඩා නිලධාරින්, ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන්, පුහුණුකරුවන්, ක්‍රීඩා උපදේශකවරුන්, ක්‍රීඩා සංගම් වල පුහුණුකරුවන් එකට හමුවන අවස්ථාවක් බවයි.එසේම මේ වන විට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ තරඟ 2021 වර්ෂයට ආරම්භ වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක් බවයි.
ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඔන්ලයින් ලියාපදිංචි කිරීම මඟින් ක්‍රීඩා තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට ජාතික තරුණ සේවා සභාව ආරම්භ කර තිබීම අගය කළ යුතු බවයි. මෙම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ සෑම දෙනාගේම සහය ඒ අය බලාපොරොත්තු වන බවත් එතුමා සඳහන් කළේය.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩකයින් පිට දිස්ත්‍රික්ක වලට තරඟ කරනවානම් ඒ අය ඉදිරියට පැවැත්වෙන ප්‍රාදේෂීය තරඟ සඳහා යොමු කර ගත යුතු බවට වැඩි දුරටත් සඳහන් කලේය. එසේම ප්‍රාදේෂීය, දිස්ත්‍රික් හා පළාත් තරඟ සඳහා ඉතා හොඳ තරඟකරුවන් ප්‍රමාණයක් සහභාගි කරවීමට අපට හැකිවනවානම් ජාතික ක්‍රීඩා ශූරතාවයට අපට යා හැකි බවත් මෙම තරඟ සඳහා තරුණ සේවා සභාව වේවා,ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය වේවා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වේවා හැකි තරම් ක්‍රීඩකයින් පුහුණු කර මෙම ප්‍රධාන තරඟාවලින් තුනට යොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව හා.ඒ සඳහා තිබෙන බාධක සාකච්ජා කළ යුතු බව එහිදී එතුමන් ප්‍රකාශ කලේය.

  

දේෂනයක් පවත්වන අවස්ථාව

    කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කාර්මික හා තාක්ෂණ සහය නිලධාරීන් සඳහා මාර්ග ගාස්තු උපලේඛනය පිළිබඳ සාකච්ඡාමය පුහුණු වැඩසටහනක් කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතාගේ පූර්ණ මෙහෙය වීම හා මගපෙන්වීම යටතේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිලංකා වෙත්තසිංහ මහත්මියගේ අධීක්ෂණයෙන් පැවැත්විණ.මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලද්දේ විශ්‍රාමික ඉංජිනේරු ඒ.සී කනහැර ආරච්චි මහතා විසිනි.මෙහි සංවිධාන කටයුතු කලමනාකරණ සේවා නිලධාරිනී දිලිනි මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලදී.

පානීය ජලය බෙදාහැරීම - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 2021/03/08 දිනත්
ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් බවුසර් 09ක්දජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් කුලී පදනම මත යොදාගන්නා ලද බවුසර් 06ක්ද යොදා ගනිමින් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ජලය බෙදා හැරීම අඛණ්ඩව සිදු කරණු ලැබීය .
කළුතර 70
වාද්දුව 46
බේරුවල 19
පයාගල 10
අළුත්ගම 22
පිලමිනාවත්ත 16
සපයන ලද මුළු ජල ටැංකි ප්‍රමාණය 183