Mr.
Disaster Management Officer

 

Responsibility

District disaster management coordinating unit has established an emergency operation unit to cover 14 divisional secretary divisions to operate around the clock to when any disaster  coordinate relevant institutes and take action to minimize the disaster and do relief activities at post disasters.

Minimizing Disasters

  • Implement projects to minimize disasters, 
  • For minimizing earth slips

Disaster Preventing

 

Kalutara District disaster management unit is doing special activity to save people by preventing disasters.  As follows,

Projects for Disaster Preventing

 

No

Projects

DS Division

 

1

Rehabilitation of the parallel canal of Horana on Anguruwathota road

Horana

 

2

Construction of the side bend near the Aaththalota Bridge

Palindanuwara

 

3

Manikgoda Canel

Mathugama

 

4

Illukgoda canal

Kalutara

 

5

Naala Canel

Kalutara

 

6

Bunkinda Canel

Kalutara

 

7

Athiligoda Canel

Kalutara

 

8

Karandan Canel

Kalutara

 

AREAS OF AFFECTED ON DISASTER IN KALUTARA DISTRICT

       

 

DISASTER – FLOOD

   

DS DIVISION

GN DIVISION

NAME OF THE GN

MOBIL NUMBER

Kalutara

Moronthuduwa North

A.A.R.Deepani Perera

0718192933                  0382285296

Kalutara North

S.Liyanage

714464388

Kitulawa

G.L.Lahru Sankalpa

713433392

Ranhungala

P.G.Padmalatha

383384901

Diyagama

S.V.Upekshika

773513037

Dodanmulla

W.W.D.Erandi Perera

719058750

Thotupola

Peeris

776024179

Uggalbada East

L.P.D.Silwa

756415408

Ethanamadala

H.S.L.Jayathilaka

713430447

Deshashthra Kalutara

B.A.A.Pushpalatha

756206100

Malwaththa

I.P.Kalyani Perera

771546237

Panapitiya South

M.V.Surendra

779303822

Panapitiya North

B.V.A.M.jayasinghe

776730506

Jawatha

I.K.Kannankara

713430447

Wijerthna Estate Nagoda North

I.P.Kalyani Perera

771546237

Wanthamulla

G.L.Lahru Sankalpa

713433392

Thekkawatha

P.P.Prabodana

718579302

Kajuduwatha

O.K.I.P.Gunasekara

714439108

Kalutara South

A.R.Jayalal

726190884

Palathota

M.G.E.A.Munasinghe

777985808

Vilegoda

T.R.L.Karunarathne

718405820

Millaniya

Uduwara North

K.R.P.K.Silwa

711349202

Uduwara South

B.G.R.Damayanthi

718192795

Uduwara East

U.N.P.Sanjeewa

786271886

Uduwara West

J.R.P.Perera

775776187

Paathakada

H.U.Perera

728584826

Mahadurupitiya

K.A.A.S.Perera

711805884

Yatawara North

K.A.S.Perera

711805884

Yatawara South

G.N.Sudammika

710960553

Begamuwa

D.L.D.Aananda

772641852

Panagoda

P.W.W.Chathurangani

715151247

Galpatha West

B.D.D.S.Darmapala

713429386

Punsiripura

Y.A.C.Piriyadarshani

776010216

Ibulahena

L.L.R.S.Alwis

778868009

Batagoda

G.R.Subashini

718101145

Mulkadakanda

P.S.L.Jayathilka

714151242

Adikarigoda

K.A.P.Lakmini

783922598

Venivelpitiya

P.L.A.A.Iroshani

725996812

Delkada

K.G.N.N.Pathirana

715112255

Boralessa

G.A.P.A.D.M.Peeris

719062329

Dobagoda

H.N.C.Rathnayaka

718343511

Paragasthota

V.R.Jayadeva

719957724

Gungamuwa

P.D.S.Perera

716733334

Bualathsinhala

Bulathsinhala

P.G.S.Roopasinghe

0724870916                  0342250016

Pahala Welgama

H.D.D.Madugalla

775028762

Galahitiya

C.M.A.K.Muhandiram

779821177

Mahagama North

S.A.S.Vasantha

729028995

Weyangalla West

P.N.Udayangani

77613257

Diyakaduwa West

V.A.D.C.Veerathunga

0716921726   034-3345033

Meegahakubura

V.A.S.Piiriyankara

0721698472                  0345672424

Bogahawatha

B.C.Piriyadarshani

713252303

Delmella

K.Nishantha

0727988802  034-5723609

Demodara Watha

G.L.Sewwandi

0714005279  034-2260547

Weyangalla East

V.S.Mekala Vithana

711685615

Bulathsinhala  West

T.G.Liyanage

0718580408           034-2282150

Galahena

H.N.Chandrasiri

0712623287           034-2245316

Mahagama  West

B.A.D.N.Jayawardane

723374472

Karaldekma

D.L.C.Suwarnaltha

729233069

Damparaduugoda

H.N.Chandrasiri

0728103496             034-8852472

Molkawa

C.M.A.K.Muhandiram

779821177

Kongasthenna

N.P.Kodisinghe

726488862

Yahalawatha

U.D.Dayananda

0724596360             034-2282669

Mahagama South

R.Madurangani

0712623287                 034-2245316

Bulathsinhala South

J.A.R.Suranga

0712573836                  034-2282150

Paragoda East

A.K.K.Kumari Alawatha

0779191803            034-2282455

Gamage Estate

P.D.R.S.Perera

0725869360                  034-2244938

Polegoda West

V.N.Malani

0771643572                  034-2283105

Niggaha

V.C.Hewage

778484686

Yatagampitiya

C.M.Liyana Aarachchi

0771570880                  034-2282789

Divalkada

S.L.Piriyanath

0729246264                  034-2250077

Pahala Kudaligama

K.N.B.S.Vijeethaweera

0772714129                  034-2245461

Bulathsinhala East

J.A.R.Suranga

0712573836             034-2282150

Madurawala

Kadana North

S.S.Mahawatha

0772262144                  034-2264863

Kadana Sourth

N.P.Vijemana

726223074

Iliba

K.H.Kumarasinghe

0715501779                  0343447159

Kananvila

G.A.Daanayaka

0723823232                   034-2251414

Valpita

G.N.Udugala

772935077

Mahayala West

H.L.Millawagge

719775436

Mahayala East

H.K.Thilakasiri

773835467

Mathurawala West

O.M.Chathuranga

0778306406                  034-3446465

Kudayala

V.A.malka

0711328924                  034-3744788

Agurawathota

S.U.vijerathne

0718277208                  0342242068

Remuna

S.S.Ishwarge

0756288405                  034-4924113

Katuhena

V.A.S.Jayawardane

0771714634                  0345687667

Peramunugama

J.S.A.S.Sadamali

0772195882                  034-2265393

Weliketella

V.L.A.Dinukshi

0719558815                   0342266090

Kahalagoda

K.S.Kalulgampitiyage

0774480712                  0345610849

Nahalla

P.S.Veerakkodi

776499123

Pahala Karanthagoda

V.M.M.T.Nayanthara

714744142

Karanthagoda

V.D.I.Suwandi

0771654352                  0342242163

Ihala Karannagoda

S.U.Vijerathna

0718277208                  034-2242068

Warakagoda North

U.D.Perera

0721935623                   034-2242335

Warakagoda South

U.D.G.Nalinda

0771654352                  034-2242163

Warakagoda West

T.N.S.N.Gunathilaka

0719734953                   0342251228

Palindanuwara

Batuhena

D.A.T.Shayamini

713441688

Ilukpatha

L.L.Vijesinghe

771709421

Viharagama

H.A.A.Samanthi

714789020

Lathpadura East

P.H.C.Kumari

713442630

Pelenda

D.N.C.Amarasekara

766877260

Maragahadeniya

U.T.Nadeeshani

713441580

Kapugedara

I.A>R.Kumari

713441678

Bellana

S.V.D.R.Samarasinghe

712450677

Athwelthota

B.L.Jayarathne

718502942

 Pelenda West

P.A.D.D.Lakmal

713441896

Galahitiya

K.V.P.Piyoomika

71344194

Morapitiya North

R.D.Anura

713442105

Walakada

P.A.P.C.Lakmal

713441543

Bampara

Achini

715678763

Kosgulana

Sachini

783923554

Midalana

B.M.Aarchchi

719960188

Midalana West

W.H.J.Kumara

713442501

Baduraliya

H.K.S.Wijerathne

775152625

Kaburawala

S.M.S.Gunawardane

711504048

Diggoda

K.A.Chandani

713442270

Kalugala

W.S.K.Gunathilaka

718441522

Penigala

K.A.Inoka

713441854

Athalee

S.P.Jayaweera

713441839

Diganna

P.H.P.Pirasanne

724229797

Boralugoda

P.Nabavita

713441865

Boluwatha

P.Nabavita

713441866

Thiniyawala

M.A.D.A.Nadeeshani

713441689

Batagodawila

D.C.Wikramaarchchi

714975648

Abegoda

R.D.Anura

712656993

Kalukandawa

P.H.P.Pirasanne

724229797

Hedigalla

K.D.Chandani

7134227

Magura East

P.A.D.T.Chaturani

713441955

Morapitoya South

W.A.D.Sirisoma

712082471

Walalawita

Pelawatha West

P.K.D.Gunasiri

718122637

Pelawatha North

P.K.D.Gunasiri

718122638

Mandagala

V.P.T.Senerath

718332656

Moragala

V.D.S.Manninda

718582349

Halwala

P.V.Pushpakumara

718420024

Ihala Hewissa

H.Thennakoon

715461510

Thotaha

M.A.N.Kanthi

719986833

Magurumasvila

R.L.Udayangani

723358656

 

DISASTER - LANDSLIDE 

Mathugama

Sadasirigama

P.K.Jayathilka

718245315

Lewwanduwa East

D.Udugamkorala

342247605

Bopitiya West

L.J.Wilegoda

711246760

Panthiya

W.S.Kumari

713433970

Yattowa

K.W.B.A.karavila

766462554

Agalawatha

Omantha

D.P.Kulasekara

723610036

Omantha East

W.H.C.D.Wijerathne

713440800

Pibura

H.K.N.Madushani

788362186

Girikola

S.V.D.lakmini

775964956

 Helaba

K.T.S.Gathanage

717748532

Halowita

K.R.Perera

0711234119                  0342243098

Gorakgoda

S.A.Anoja Jayarathne

0771969400                  0342249848

Agalawatha

B.A.K.K.Rathnaweera

0718609941                    0342245466

Kekulandara North

W.D.Surangika

783830624

Beragama

K.V.Champika

770042081

Waduraba

B.V.Mallika Vithane

773280189

Yatiyana East

K.T.S.Hethage

717748532

Bodiyakanda

W.H.C.D.Wijerathne

713123723

Dapiligoda

A.D.N.D.Samaranayaka

710923100

Pinnagoda

L.U.Keerthirathna

713440955

Mulatiyana

S.A.N.Nilanthi

719125825

Kitulgoda

K.K.N.Piriyangi

716472371

Rathmale

K.K.I.A.Samarasinghe

717721288

Polgampala

H.K.N.Madushani

788362186

Diyapathugama

U.Udayasiri

712753345

Kevitiyagala North

W.J.K.Weihena

772262823

Mahakalupahana

A.K.A.D.I.Ranjan

783945205

Kuda Kalupahana

K.M.P.Jayathilka

717642829

Bulathsinhala

Devamulla

H.N.Kusumalatha

0779620084                       0343304598

Pahala Naragala

U.I.Udayangani

0779620084                   0343304598

Kobawana North

V.A.K.M.Kuvintan

342282055

Ihala Naragala

A.A.Somaweera

342250532

Gowinna South

L.S.Wijethunga

342283185

Ihala Kudaligama

M.D.I.H.Wijerathna

0718403225                    0342282843

Pahala Kudaligama

K.N.B.S.Vijeethaweera

0772714129                    0342245461

Wiyangalla East

V.S.Mekala Vithana

711685615

Wiyangalla West

P.N.Udayangani

711685615

Mahagama North

S.A.S.Vasantha

 

Mahagama South

R.Madurangi

0712623287                  0342245316

Bogahawatha

B.C.Piriyadarshani

 

Demodara Watha

G.L.Sewwandi

0714005279                  0342260547

Polegoda West

V.N.Malani

0771643572                  0342283105

Gamgewatha

P.D.R.S.Perera

0725869360                   0342244938

Diyakaduwa East

H.Sunil

0779528583                  0342282893

Bulathsinhala

P.G.S.Roopasinghe

0724870916                 0342250016

Udugalalanda

R.A.P.Isura

0727988802                  0345723609

Halwathura

M.R.Dodamgoda

343447228

Diwalakada

S.A.L.Piriyanath

0729246264                  0342250077

Yahalawatha

U.D.Dayananda

0724596360             034-2282669

Meegahakubura

V.A.S.Piiriyankara

0721698472                  0345672424

Yatagampitiya

C.M.Liyana Aarachchi

0771570880                  034-2282789

Niggaha

V.C.Hewage

778484686

Pahala Welgama

H.D.D.Madugalla

775028762

Karaldekma

D.L.C.Suwarnaltha

729233069

Galahena

H.N.Chandrasiri

0728103496                   0348852472

Molkawa

V.M.A.K.Muhandiram

779821177

Paragoda East

A.K.K.Kumari Alawatha

0779191803                  0342282455

Paragoda West

P.G.K.Kapila

342282687

Damparadugoda

H.N.Chandrasiri

0728103496                  0348852472

Walalawita

Wedawatha

K.N.A.R.Shiriyalatha

724292970

Madurawala

Warakagoda South

T.B.N.S.N.Gunathilaka

0719734953                  0342251228

Palindanuwara

Bellana East

S.V.D.R.Samarasinghe

712450677

Kapugama

G.Chandima

719986611

Viharagama

H.A.A.Samanthi

714789020

Lathpadura

P.H.C.Kumari

713442630

Ilukpatha

L.L.Vijesinghe

771709421

Maragahadeniya

U.T.Nadeeshani

713441580

Pelenda

D.N.C.Amarasekara

766877260

Morapitiya

R.D.Anura

713442105

Kelinkanda

P.V.Thilini

713441475

Kalugala

W.S.K.Gunathilaka

718441522

Hedigalla

K.D.Chandani

7134227

Athwelthota

B.L.Jayarathne

718502942

Galahitiya

K.V.P.Piyoomika

71344194

DISASTER – TSUNAMI

 

Panadura

Kadaweediya West

J.Samanthi

712444572

Pattiya

P.W.L.Wijerathna

776618986

Nalluruwa North

P.Malani Rudrigo

715860156

Kadaweediya North

G.S.A.T.B.Gunawardana

722994959

Kadaweediya

R.M.Jayathilaka

718148949

Sagara Place

K.D.R.Perera

718331797

Waduwa WEst

M.D.S.Gunathilaka

0779164870                  0342284453

Molligoda

N.D.S.S.Alwis

715114201

Palliyamankada

T.Malani Rudrigo

775860156

Waduwa South

S.H.U.Madushani

772224218

Thalpitiya South

S.L.V.Silwa

771696881

Thalpitiya  North

W.N.K.Peeris

773668585

Pinwatha West

J.V.D.Silwa

718087228

Walana

B.K.C.P.W.Gunawardana

714818576

Pattiya North

I.S.H.T.Silwa

71444535

Uyankele

K.S.J.Perera

714495501

Nalluruwa

A.Munasinghe

716606010

Kalutara

725 A, Kalutara South

A.R.Jayalal

726190884

Wettumakkade

N.D.I.Eranga

713945153

Kalutra North

S.Liyanage

714464388

Deshanthra West

B.M.J.M.Padmasiri

774378925

Vidyasara

T.A.A.P.Siriwardana

774379138

Thotupala

Peeris

776024179

Kuda Waskaduwa West

B.H.N.V.Jayasekara

713432346

Maha Waskduwa South

J.A.A.Sepali Jayasinghe

712090049

Kalamulla North

P.M.U.M.Thisera

713430372

Kalamulla South

K.V.R.Piriyashantha

776342906

Eathagama West

K.V.R.Piriyashantha

776342906

Pothupitiya West

R.H.A.Piranando

713480734

Pohoddaramulla West

Lal Rudrugo

714464383

Beruwela

Kuda Payagala North

E.S.I.Perera

716465186

Kuda Payagala South

W.G.A.Fernando

779658450

Maha Payagala

M.B.S.Disanayaka

715523367

Maha Gammedda

N.W.Kothalawala

779024032

Pothuwila West

L.E.M.Gomas

770225164

Diyalagoda

A.P.A.Ishani  Abegunawardana

717642917

Maggona West

S.Karunarathne

776220095

Maggona East

A.Shanika Perera

788183320

Akkaramale

H.L.Kularathna

718111002

Ediriligoda

M.T.Fernano

718141846

Kuda Magalkanda

K.A.D.M.Dilhari

718240564

Magalkanda South

D.S.Lakmal

789707179

Marakkalawatha

K.D.C.S.Siriwardana

788424294

Polkotuwa

P.Jayakodi

710545600

Paranakade

P.W.Darmawardana

718307661

Maradana

M.Indrajith

718188798

Moragalla

K.P.J.Kularathna

714494431

Kaluwamodara West

C.A.Weerakkodi

718284362

Gammedda

C.Halpandeniya

722254703

Ganeegama

D.M.Jeewani Chandrathilka

785234817

Aluthgama West

N.Wikramaarchchi

776261275

Munasinghagoda

I.D.N.Niroshani

718188886

 

DISASTER  - COASTAL EROSION  

Panadura

Costal GN Division

   

Kalutara

Costal GN Division

   

Beruwela

Costal GN Division

   

 

DISASTER - CYCLONE 

Beruwela

     

Bandaragama

     

Millaniya

     

Dodangoda

     

 

DISASTER  - INFECTIOUS DISEASES 

Panadura

All GN Divisions

   

Bandaragama

   

Horana

   

Agalawatha

   

Bulathsinhala

   

Mathugama

   

walallawita

   

 

DISASTER -  ELECTRICT FALT 

Kalutar District

     

 

DISASTER  - DROUGHT 

Kalutar District